مهندس نیکو همت مدیرعامل شرکت نفت سپاهان شد

توضیحات محصول

مهندس نیکو همت به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نفت سپاهان  تعیین شد

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت سپاهان در مراسم تودیع و معارفه ای که عصر  روز یکشنبه هفتم آذر ماه 1400 با حضور آقای مهندس بیات رئیس هیات رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت در دفتر مرکزی شرکت نفت سپاهان برگزار شد، آقای مهندس نیکو همت به عنوان مدیر عامل جدید شرکت معرفی گردید. در این مراسم از زحمات دکتر رزاقی مدیر عامل پیشین نفت سپاهان تقدیر به عمل آمد.