محمد زین العابدینی رئیس هیات مدیره نفت سپاهان شد

توضیحات محصول

با تغییر دو عضو هیات مدیره شرکت نفت سپاهان ترکیب جدید هیات مدیره این شرکت مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت سپاهان درمراسم تودیع و معارفه ای که روز سه شنبه 25آبان ماه در محل دفتر مرکزی شرکت نفت سپاهان برگزار شد اعضاء جدید هیات مدیره مشخص شدند.بنابراین گزارش آقای سید عبداله رضوی جایگزین آقای محمد علی منتظرالقائم شد و محمد زین العابدینی به عنوان رئیس جدید هیات مدیره، جانشین عباس بنی شریف گردید.

بر این اساس محمد زین العابدینی،سید عبداله رضوی،علیرضا جعفرپور،احسان مجتهدی و محمد حسین رزاقی ترکیب جدید هیات مدیره نفت سپاهان را تشکیل می دهند.