مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت نفت سپاهان برگزار شد

توضیحات محصول

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نفت سپاهان روز یکشنبه 10 تیر ماه برگزار شد . در این مجمع که در محل شرکت تشکیل شد با توجه به تغییرات به وجود آمده در ترکیب سهام داران شرکت نفت سپاهان، هیات مدیره جدید به تایید مجمع رسید. 

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نفت سپاهان