رشد پنج درصدی سهام نفت سپاهان

توضیحات محصول

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت سپاهان امروز در بورس تهران شاهد رشد ۵ درصدی سهام شرکت بودیم


امروز در گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها که اکثرا متعادل و منفی بود، معدود نمادهای شسپا، شسینا، شاوان، شرانل و شفارس، متعادل و مثبت دنبال شدند .

شرکت نفت سپاهان با نماد "شسپا" امروز در بورس تهران با افزایش 5 درصدی با قیمت هر سهم7,793 ریال معامله شد.

شرکت نفت سپاهان در گزارش ارائه شده به کدال در اردیبهشت و فروردین ماه 1396 به نسبت سه شرکت دیگر تولید کننده روانکارها رتبه اول فروش را به خود اختصاص داده است.