برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نفت سپاهان

توضیحات محصول

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  صاحبان سهام شرکت نفت سپاهان روز چهارشنبه 24 دی ماه در محل شرکت نفت سپاهان برگزار شد. در این مجمع که به دلیل محدودیت های کرونایی به صورت زنده نیز پخش می شد، شرکت نفت سپاهان هیات مدیره جدید خود را شناخت. 

خلاصه تصمیمات این مجمع  در سایت کدال (لینک زیر) منتشر شده است.

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=hRfrR9qMga5PCJqf61LtdA%3D%3D&rt=0&let=21&ct=0&ft=-1