لغو مجمع عمومی سالیانه نفت سپاهان به دلیل کرونا

توضیحات محصول

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان که قرار بود 25 تیرماه برگزار شود لغو شد. 

بر این اساس روابط عمومی شرکت نفت سپاهان اعلام کرد مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 1398/12/29 به علت محدودیت های وضع شده توسط ستاد ملی مدیریت کرونا در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 برگزار نمی‌گردد.