نفت سپاهان ۲۰۰ تومان سود نقدی تقسیم کرد

توضیحات محصول

شرکت نفت سپاهان ۲۰۰ تومان سود نقدی در مجمع سالیانه خود تقسیم کرد.


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان روز دوشنبه 4 تیر ماه در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

در این مجمع که حدود 94 درصد سهام داران حضور داشتند در نهایت پس از تصویب و بررسی صورت های مالی شرکت، 200 تومان سود نقدی برای هر سهم در نظر گرفته شد و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شد.