گزارش تصویری از مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت سپاهان در تیرماه 98

توضیحات محصول