افزایش 471 درصدی سرمایه شرکت نفت سپاهان

توضیحات محصول

مجمع عمومی عادی سالیانه  و همچنین مجمع فوق العاده شرکت نفت سپاهان روز دوشنبه 24 تیرماه در محل سالن همایش های بین المللی رازی تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه 24 تیرماه و با حضور بیش از 80 درصد سهامداران شرکت در محل سالن همایش های بین المللی رازی تهران برگزار شد. در این مجمع پس از تصویب صورت های مالی مبلغ 420 تومان به عنوان سود نقدی برای هر سهم تقسیم شد. همچنین مجمع فوق العاده شرکت نیز با دستور جلسه افزایش سرمایه در حدود ساعت 11 تشکیل شد و در این مجمع نیز افزایش 471 درصدی سرمایه شرکت از محل سود انباشته مصوب گردید. بر این اساس سرمایه شرکت از 105 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان افزایش یافت.