آگهی فراخوان مناقصه عمومی

توضیحات محصول

نفت سپاهان- در راستای حمایت از تولید کنندگان ملی از تمامی تولید کنندگان ظروف پلاستیکی دعوت به عمل می آورد


شرکت نفت سپاهان در راستای حمایت از تولید کنندگان ملی از تمامی تولید کنندگان ظروف پلاستیکی دعوت به عمل می آورد تا در این مناقضات مهم٬ شرکت نمایند؛ لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به روزنامه اطلاعات 24 اردیبهشت 1397 یا به این لینک مراجعه و یا از طریق شماره 0218347 داخلی 153 تماس حاصل فرمایید.