نفت سپاهان شرکت برتر دهمین جشنواره ملی بهره وری ایران

توضیحات محصول

شرکت نفت سپاهان در دهمین جشنواره ملی بهره وری ایران در گروه فرآورده های نفتی رتبه نخست را کسب کرد

بر اساس این گزارش بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران شرکت نفت سپاهان در دهمین جشنواره ملی بهره وری ایران در گروه فرآورده های نفتی در دو بخش بهره وری و سود آوری رتبه نخست را کسب کرد