رکورد فروش نفت سپاهان شکسته شد

توضیحات محصول

طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری نفت سپاهان به عدد فروش ۱۲۸۰میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومانی رسید که این مقدار بیشتر از فروش کل سال ۱۳۹۵ است.


به گزارش روابط عمومی شرکت نفت سپاهان، این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 30 آذر ماه سال 1396 به عدد فروش 1280میلیارد و 330 میلیون تومانی رسید که این مقدار با فروش کل سال 1395 برابر است.

همچنین نفت سپاهان در آذر ماه امسال رکورد دیگری نیز به ثبت رساند.

این گزارش می افزاید که این شرکت توانست در دوره یک ماهه منتهی به سی ام آذر ماه 1396، به رکورد فروش 203میلیارد تومانی در یک ماه دست پیدا کند.