مناقصه تامین خدمات مدیریت دو فروند کشتی نفت سپاهان

توضیحات محصول

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید

شماره مناقصه :   49- 97 / ش ن س

شرح مناقصه : تامین خدمات مدیریت فنی و پرسنلی دو فروند کشتی ملکی نفت سپاهان

مهلت دریافت اسناد مناقصه  :  از روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 لغایت  سه شنبه 97/10/25  با مراجعه به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده اطلاعات لازم را دریافت خواهید نمود