برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان در ۲۰ تیر ۱۳۹۶

توضیحات محصول

مجمع عمومی شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) در تاریخ بیستم تیرماه هزارو سیصد و نود و شش با حضور سهامداران محترم این شرکت در مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار شد. در مراسم مجمع پایان سال مالی شرکت نفت سپاهان در نماد «شسپا» که با حضور 90 درصدی سهامداران برگزار شد، 400 ریال سود نقدی بابت هر سهم تقسیم شد. زمان پرداخت سود در سایت شرکت متعاقبا اعلام خواهد شد.