گزارش تصویری امضاء قرارداد انتقال دانش فنی واحد TDAE در نفت سپاهان

توضیحات محصول