دعوت از فعالان صنعت خودرو برای حضور در غرفه نفت سپاهان

توضیحات محصول

دعوت از فعالان صنعت خودرو برای حضور در غرفه نفت سپاهان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران