مراسم بازدید همکاران نفت سپاهان با مدیرعامل جدید

توضیحات محصول

به گزارش روابط عمومی نفت سپاهان، ابراهیمی مدیرعامل جدید نفت سپاهان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران و مشاهده فعالیت های آنان در آستانه سال نو گفت: مجموعه نفت سپاهان با پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی و نیروی انسانی در دفتر مرکزی و پالایشگاه در سال جدید می تواند در جهت افزایش تولیدات و با داشتن برنامه ریزی مدون جهت طرح های توسعه ای در میان رقبای داخلی قدم های موثرتری بردارد.


به گزارش روابط عمومی نفت سپاهان، ابراهیمی مدیرعامل جدید نفت سپاهان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران و مشاهده فعالیت های آنان در آستانه سال نو گفت: مجموعه نفت سپاهان با پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی و نیروی انسانی در دفتر مرکزی و پالایشگاه در سال جدید می تواند در جهت افزایش تولیدات و با داشتن برنامه ریزی مدون جهت طرح های توسعه ای در میان رقبای داخلی قدم های موثرتری بردارد.

محمد ابراهیمی در ادامه یادآور شد : برای رسیدن به اهداف سازمانی لازم نیست آرمانگرا باشیم، بلکه در هر شرایط و موقعیت کاری خود می توانیم با برداشتن قدم های کوچک جهت توسعه سازمان فعال تر عمل کنیم.

مدیرعامل نفت سپاهان گفت: با توجه به افزایش سهم بازار شرکت در داخل کشور، درصد افزایش این سهم خوب بوده است و طی اعداد و ارقامی که از سوی معاونت فروش اعلام شده است رتبه سوم فروش در سال جاری کسب شده که امیدوارم با برنامه ریزیهایی که انجام می شود در سال پیش رو این رتبه به مقام دوم صعود کند.

ابراهیمی در ادامه ضمن اشاره به افزایش سهم بازار داخلی یادآور شد : فروش و سودآوری بخش سهم خارجی از برنامه های آتی مدیریت است، که این گام های بلندی برای نفت سپاهان دربردارد که با کوشش و تلاش سخت نیروی انسانی قابل تحقق است.

وی ضمن اشاره به نشستی که در پالایشگاه نفت سپاهان داشت گفت، از نیروی انسانی درخواست می شود جهت بهبود عملکرد مدیریتی در حوزه فعالیت های خود با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود به روند رو به رشد مجموعه نفت سپاهان کمک کنند.

در خاتمه از همکارانی که پیشنهادات خود را جهت طرح های توسعه ای سازمان ارائه داده بودند تقدیر و تشکر بعمل آمد.