قرارداد افزایش تولید و کیفیت محصولات نفت سپاهان با شرکت "ای دی ال"آلمان

توضیحات محصول