اطلاعات اصلی

وضعیت تاهل

اطلاعات تماس

مرحله بعد

دوره ها / گواهینامه ها / مدارک علمی ، کامپیوتر

مهارت های تخصصی

میزان آشنایی با زبان های خارجی

مرحله بعد

سوابق آموزشی و تحصیلی


دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری حرفه ای

سوابق علمی/پژوهشی/تحقیقاتی

مرحله بعد

سوابق حرفه ای و تدریس و شغلی

مرحله بعد

اطلاعات شما با موفقیت در سیستم ثبت شد ، مسئولین ما در اسرع وقت رزومه شما را بررسی خواهند کرد ، و با شما جهت تعیین زمانی مناسب بمنظور مصاحبه حضوری تماس خواهند گرفت.