فروشروغن موتور دیزلی اسپیدی سی سی اسپشیال
روغن موتور دیزلی اسپیدی سی سی اسپشیال

روغن موتور دیزلی اسپیدی سی سی اسپشیال

<p> روغن سی سی اسپشیال با سطح کیفی API CC مخصوص موتورهای دیزلی با شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی، طراحی و فرموله شده است. ترکیب بندی این روغن به گونه ای است که ضمن خنثی سازی لجن های اسیدی تشکیل شده در موتور، دوده و رسوبات را از قطعات زدوده و موتور را تمیز نگاه می دارد. ادتیوها و روغن پایه ویژه بکار رفته در فرمولاسیون این روغن منجر به بهبود قابل توجه پایداری ویسکوزیته، افت فشار و فراریت و تبخیر اندک این روغن شده است. روغن سی سی اسپشیال تک درجه ای بوده و در گریدهای SAE۴۰ و SAE۵۰ عرضه می گردد.</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="۲" style="width:۲۴۷px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">Performance Level</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">CC</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۴۶۱۵۲-B</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۵۸۵</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشSuper Power
Super Power

Super Power

<p> <strong>Super Power</strong> is excellent multi-grade engine oil formulated and produced in Sepahan Oil Company with high-tech performance additives and high-quality base stocks. Super Power is suitable for use in gasoline, gas-fueled and diesel engine passenger cars requiring a premium engine oil of API SL/CF performance level. Excellent oxidation and thermal stability, easy cold starting, excellent protection against corrosion, wear and rust are among top performance characteristics of this product.&nbsp; SAE ۱۰W-۴۰ viscosity grade of this product is produced based on semi synthetic base stocks.<br /> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۴۵.۱۸%;" width="۴۵%"> <tbody> <tr> <td style="width:۷۵.۵۶%;"> <p align="center" dir="LTR"> <em>SL/CF</em></p> </td> <td style="width:۲۴.۴۴%;"> <p align="center" dir="LTR"> <em>API</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۷۵.۵۶%;height:۱۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MA</span></em></p> </td> <td style="width:۲۴.۴۴%;height:۱۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">JASO</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۷۵.۵۶%;height:۱۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">A۳/B۳</span></em></p> </td> <td style="width:۲۴.۴۴%;height:۱۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ACEA</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۷۵.۵۶%;height:۱۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۲۹.۱</span></em></p> </td> <td style="width:۲۴.۴۴%;height:۱۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MB</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۷۵.۵۶%;height:۱۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۵۰۰.۰۰, ۵۰۱.۰۱, ۵۰۵.۰۰</span></em></p> </td> <td style="width:۲۴.۴۴%;height:۱۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">VW</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۷۵.۵۶%;"> <p align="center" dir="RTL"> <em>۹۱۸۶</em></p> </td> <td style="width:۲۴.۴۴%;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشروغن موتور بنزینی پلاتینیوم
روغن موتور بنزینی پلاتینیوم

روغن موتور بنزینی پلاتینیوم

<div> <p dir="RTL"> روغن موتور<strong> پلاتینیوم</strong> با استفاده از مواد افزودنی معتبر با تکنولوژی و سطح کارائی عالی و روغن پایه تمام سینتتیک طراحی و فرموله شده است. این روغن برای خودروهای سواری بنزینی و دیزلی سبک و انواع موتورهای مدرن که برای آنها روغنی با سطح کارایی<span dir="LTR">API SM/CF </span>&nbsp;توصیه شده است کاربرد دارد.&nbsp; پایداری حرارتی بالا، پایداری اکسیداسیون عالی، شاخص گرانروی بالا ،استارت آسان موتور در هوای سرد، افزایش فواصل تعویض روغن و کاهش آلاینده ها ازجمله خواص این روغن می باشند. تکنولوژی ساخت این روغن به گونه ای است که باعث صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش سایش در موتور خواهد شد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن موتور بنزینی اسپیدی
روغن موتور بنزینی اسپیدی

روغن موتور بنزینی اسپیدی

<p dir="RTL"> روغن موتور <strong>اسپیدی </strong>&nbsp;با پایه معدنی از بهترین مواد افزودنی مورد نیاز برای سطح کیفی <span dir="LTR">API SC/CC</span> فرموله و تولید می گردد. استفاده در انواع خودروهای سواری بنزینی، دیزلی سبک، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و موتورهای صنعتی از جمله موارد کاربرد این روغن می باشد. روغن اسپیدی علاوه بر حفظ ویسکوزیته در مدت زمان کارکرد، جلوگیری از افت فشار و فراریت کم، دارای مقاومت مناسب در برابر حرارت و اکسیداسیون بوده و از موتور در برابر سایش به خوبی محافظت می کند. (استفاده از گرید های <span dir="LTR">SAE ۵۰</span>، <span dir="LTR">SAE ۴۰</span> و <span dir="LTR">SAE ۳۰</span> به ترتیب در مناطق دارای آب و هوای گرم، معتدل و نسبتا سرد توصیه می گردد.)</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۴۵.۲%;" width="۴۵%"> <tbody> <tr> <td style="width:۶۳.۳۶%;height:۱۱px;"> <p dir="LTR"> <em>SC/CC</em></p> </td> <td style="width:۳۶.۶۴%;height:۱۱px;"> <p dir="LTR"> <em>API</em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۶۳.۳۶%;height:۱۰px;"> <p align="right" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-B</span></em></p> </td> <td style="width:۳۶.۶۴%;height:۱۰px;"> <p align="right" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۶۳.۳۶%;"> <p align="right" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۵۸۵</span></em></p> </td> <td style="width:۳۶.۶۴%;"> <p align="right" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشSuper Speedy
Super Speedy

Super Speedy

<div> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p> <strong>Super Speedy</strong> is a conventional engine oil series of good all round performance, formulated with high quality mineral oils plus selected additives<span dir="RTL">.</span> This high-quality oil is developed for and matched to gasoline and light-duty diesel engines designed prior to ۱۹۷۲. Super Speedy ensures full compliance with the requirements of API SE/CC quality level. Super Speedy formulation provides good soot handling and deposit build-up prevention, along with protection against wear, corrosion and rust. Other features of this product include good lubrication, very good anti-foam property, high thermal stability and oxidation resistance.</p> </div> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">SE/CC</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۱۰۴-C</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۲۲۷.۱</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MB</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">A۱</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ACEA</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۳</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>