فروشروغن سولار کمپرسور P
روغن سولار کمپرسور P

روغن سولار کمپرسور P

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سولار کمپرسور </strong><strong><span dir="LTR">P</span></strong> از روغن پایه مرغوب و ادتیوهای ویژه جهت استفاده در کمپرسورهای هوا از نوع رفت و برگشتی تولید می شود. از مزایای این روغن طول عمر کارکرد بالا، جلوگیری از تشکیل لاک و رسوب و محافظت از سیستم در مقابل سایش و خوردگی می توان نام برد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن سپاهان کمپرسور SHC
روغن سپاهان کمپرسور SHC

روغن سپاهان کمپرسور SHC

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان کمپرسور </strong><strong><span dir="LTR">SHC</span></strong> روغنی تمام سنتزی است که برای استفاده در انواع کمپرسورهای هوا با استفاده از&nbsp; روغن پایه <span dir="LTR">PAO</span> و افزودنی های خاص فرموله گردیده است. استفاده از این روغن در دماهای حداکثری کارکرد و شرایط عملیاتی سخت توصیه میگردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن دنده صنعتی سپاهان پولاد
روغن دنده صنعتی سپاهان پولاد

روغن دنده صنعتی سپاهان پولاد

<div> <p dir="RTL"> روغن دنده صنعتی <strong>سپاهان پولاد</strong>، روانکار ویژه با کیفیت عالی برای استفاده در گیربکس های صنعتی که در آنها مصرف روغن دنده مطابق با سطح کارآیی <span dir="LTR">&nbsp;CLP</span>توصیه شده فرموله گردیده است. استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب به همراه مواد افزودنی انتخاب شده و خاص (<span dir="LTR">EP</span>) شرایط مناسب و مطلوبی را از لحاظ روانکاری، کاهش و انتقال دما و تسهیل حرکت هنگام مصرف در گیربکس های صنعتی در شرایط متوسط تا سخت کاری فراهم سازد. این روغن در گریدهای <span dir="LTR">ISO ۶۸</span> تا <span dir="LTR">ISO ۱۰۰۰</span> قابل عرضه خواهد بود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان پولاد PG
سپاهان پولاد PG

سپاهان پولاد PG

<div> <p dir="RTL"> روغن دنده صنعتی تمام سنتزی <strong>سپاهان</strong> <strong>پولاد </strong><strong><span dir="LTR">PG</span></strong> با پایه پلی آلکلین گلایکول <span dir="LTR">PAG</span> و مواد افزودنی ویژه برای طیف وسیعی از کاربری هایی که نیاز به روغن های دنده کاملاً سینتتیک دارند، توصیه می گردد. روغن سپاهان پولاد <span dir="LTR">PG</span> در شرایط بسیار سخت عملیاتی کارایی مطلوبی از خود نشان داده و در مقایسه با روغن های دنده دارای پایه معدنی عمر طولانی تر، خواص روانکاری بهتر و مصرف پایین تر انرژی دارد. به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر اکسیداسیون و در نتیجه جلوگیری از تشکیل رسوبات و لجن های اسیدی، استفاده از این روغن موجب پاکیزگی سیستم و کارآیی بهتر دستگاه خواهد شد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان پولاد F
سپاهان پولاد F

سپاهان پولاد F

<div> <p dir="RTL"> روغن دنده <strong>سپاهان پولاد </strong><strong><span dir="LTR">F</span></strong>، روانکار با کیفیت عالی به منظور&nbsp; روانکاری چرخ دنده های صنعتی تحت فشار و شرایط سخت کاری طراحی و فرموله شده است. ترکیب دو خاصیت ظرفیت تحمل بار و ضد سایش بالا موجب عملکرد مناسب این روغن در چرخ دنده ها و سایر کاربرد های صنعتی گردیده است.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسنتزی سپاهان پولاد SHC
سنتزی سپاهان پولاد SHC

سنتزی سپاهان پولاد SHC

<div> <p dir="RTL"> روغن دنده صنعتی تمام سنتزی <strong>سپاهان پولاد </strong><strong><span dir="LTR">SHC</span></strong> حاوی روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی ویژه برای طیف وسیعی از کاربریهایی که نیاز به روغن دنده کاملا سینتتیک دارند، توصیه میگردد. روغن سپاهان پولاد <span dir="LTR">SHC</span> در شرایط بسیار سخت عملیاتی کارایی مطلوبی از خود نشان داده و در مقایسه با روغن های دنده دارای پایه معدنی عمر طولانی تر، خواص روانکاری بهتر و مصرف پایین تر انرژی دارد. به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر اکسیداسیون و در نتیجه جلوگیری از تشکیل رسوبات و لجن های اسیدی، استفاده از این روغن موجب پاکیزگی سیستم و کارایی بهتر دستگاه خواهد شد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن سپاهان گردشی
روغن سپاهان گردشی

روغن سپاهان گردشی

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان گردشی</strong> با استفاده از پایه معدنی و افزودنی های مناسب تهیه شده و در بیشتر سیستم های گردشی صنعتی قابلیت کاربرد دارد. این روغن با افزودنی های مناسب سیستم را در مقابل خوردگی محافت کرده و موجب طول عمر آن می شود. از دیگر خواص این روغن می توان به جدا شدن سریع از آب و جلوگیری از تشکیل کف پایدار در سیستم و آزادسازی سریع هوا اشاره کرد. روغن سپاهان گردشی در گریدهای <span dir="LTR">ISO ۲۲</span> تا <span dir="LTR">ISO ۴۶۰</span> قابل عرضه می باشد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان رولان
سپاهان رولان

سپاهان رولان

<div> <p dir="RTL"> &nbsp;<strong>سپاهان رولان</strong> از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه از جمله افزودنی های بالا برنده تحمل در برابر فشار ساخته شده و در کاربریهای متنوعی به ویژه سیستم های گردشی و نورد مورد استفاده قرار می گیرد. خواص بارز ضد سایش، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ روغن سپاهان رولان همچنین جدایش پذیری از آب و جلوگیری از تشکیل کف در سیستم موجب می گردد که در کلیه سیستم های مورد مصرف از کارکرد مطمئن دستگاه و مراقبت از قطعات در مقابل صدمات احتمالی اطمینان حاصل گردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن سپاهان حرارت
روغن سپاهان حرارت

روغن سپاهان حرارت

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان حرارت</strong> مخصوص سیستم های انتقال حرارت غیرمستقیم تا دمای عملیاتی حداکثر ۳۱۰ درجه سانتیگراد می باشد. پایداری حرارتی بسیار خوب در کنار شاخص گرانروی بالا و مواد افزونی ویژه روغن های حرارتی موجب عمر طولانی کارکرد روغن سپاهان حرارت و انجام عملیات حرارتی مطلوب در سیستم های بسته می گردد. این روغن در گرید <span dir="LTR">ISO ۳۲</span> تولید و عرضه می شود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن سپاهان حرارت GTB
روغن سپاهان حرارت GTB

روغن سپاهان حرارت GTB

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان حرارت </strong><strong><span dir="LTR">GTB</span></strong> با پایه کاملاً سنتزی، محصولی با کارآیی فوق العاده جهت استفاده در سیستم های حرارتی بسته غیرمستقیم می باشد. راندمان حرارتی بسیار بالا به علاوه مقاومت در برابر اکسیداسیون، پایداری حرارتی عالی و نقطه اشتعال زیاد موجب گردیده روغن سپاهان حرارت <span dir="LTR">GTB</span> برای مدت بسیار طولانی در سیستم کارآیی داشته و در تمام مدت کارکرد خواص فیزیکی و شیمیایی اساسی آن تغییر ننماید. انواع سیستم های صنعتی گرم کننده غیرمستقیم اعم از باز یا بسته که نیاز به دماهای تا ۳۴۰ درجه سانتیگراد دارند بهترین عملکرد را با سپاهان حرارت <span dir="LTR">GTB</span> خواهند داشت.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن سپاهان کاتینگ
روغن سپاهان کاتینگ

روغن سپاهان کاتینگ

<p> &nbsp;</p> <div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان کاتینگ</strong> ویژه عملیات فلزکاری که نیاز به استفاده از روغن خالص و غیر حل شونده با آب دارند، فرموله و تولید گردیده است. به دلیل شرایط عموماً سخت کاری استفاده از روغن سپاهان کاتینگ، مواد افزودنی مخصوص بالا برنده تحمل فشار (<span dir="LTR">EP</span>) در فرمولاسیون این روغن به کار رفته و به منظور جلوگیری از بوی نامطبوع متصاعد شده از روغن در معرض حرارت، ترکیبات گوگرد ادتیو <span dir="LTR">EP</span> از نوع غیرفعال می باشند. روغن سپاهان کاتینگ برای طیف وسیعی از عملیات فلزکاری آلیاژهای غیرآهنی توصیه می گردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن حل شونده سپاهان Z-۱
روغن حل شونده سپاهان Z-۱

روغن حل شونده سپاهان Z-۱

<div> <p dir="RTL"> روغن حل شونده <strong>سپاهان </strong><strong><span dir="LTR">Z-۱</span></strong> ترکیبی از روغن پایه معدنی خاص و مواد افزودنی ویژه، به عنوان یک سیال فلزکاری چند منظوره و از نوع امولسیون روغن در آب محسوب می گردد. این محصول برحسب نوع کاربرد، با درصدهای مختلف به صورت امولسیون استفاده می شود. به دلیل ترکیبات خاص ضد رشد باکتری بکار رفته در روغن سپاهان <span dir="LTR">Z-۱</span>، عمر کاری مفید آن طولانی تر بوده و پایداری امولسیون بیشتر می باشد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان کوئینچ
سپاهان کوئینچ

سپاهان کوئینچ

<div> <p dir="RTL"> روغن های عملیات حرارتی <strong>سپاهان کوئینچ</strong> با روغن پایه معدنی بسیار مرغوب دارای پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا بوده و برای انواع عملیات کوئیچینگ سرد و گرم فرموله و تولید گردیده است. روغن های سپاهان کوئینچ در دو نوع سرد (<span dir="LTR">C</span>) و گرم (<span dir="LTR">H</span>) تولید و برای عملیات حرارتی (کوئیچینگ) قطعات فولادی و آلیاژهای گوناگون آن توصیه می گردد. به منظور افزایش عمر مفید روغن های عملیات حرارتی، تمیز نگهداشتن تانک روغن نگهداری در محیطی خنثی و به دور از عوامل اکسید کننده موثر خواهد بود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان ابزار
سپاهان ابزار

سپاهان ابزار

<div> <p dir="RTL"> &nbsp;صنعتی <strong>سپاهان ابزار</strong> روغنی است که برای استفاده در قطعات ماشین ابزار فرموله گردیده است. روغن سپاهان ابزار ترکیبی از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی ضد سایش، بهبوددهنده اصطکاک و بالا برنده مقاومت در برابر فشار بوده و در چهار گرید <span dir="LTR">ISO </span>۳۲,۶۸,۱۵۰,۲۲۰ تولید و عرضه می گردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان تبرید
سپاهان تبرید

سپاهان تبرید

<div> <p dir="RTL"> <strong>سپاهان تبرید</strong>، روغن کمپرسور برودتی از پایه نفتنیک مرغوب همراه با خواص دمایی پایین عالی تهیه شده و در کمپرسورهای برودتی بویژه از نوع آمونیاکی مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرد. این روغن در دمای پایین به خوبی جریان داشته و روانکاری مطلوبی را فراهم می&zwnj;آورد. همچنین پایداری شیمیایی بالای آن در مقابل مواد مبرد موجب به حداقل رساندن خوردگی و تشکیل لجن در کمپرسورهای برودتی می&zwnj;شود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>