فروشروغن موتور بنزینی سوپر اسپیدی
روغن موتور بنزینی سوپر اسپیدی

روغن موتور بنزینی سوپر اسپیدی

<div> <p dir="RTL"> روغن موتور<strong> سوپر اسپیدی </strong>با سطح کیفی <span dir="LTR">API SE/CC</span>، تولید شده بر پایه مرغوبترین روغنهای معدنی است که برای استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۱۹۷۲ و قبل از آن توصیه میگردد. فرمولاسیون سوپر اسپیدی به گونه ای است که موتور را در برابر سایش، خوردگی و زنگ زدگی محافظت نموده و از تشکیل دوده و رسوبات بر روی قطعات موتور جلوگیری مینماید. از دیگر خواص بارز سوپر اسپیدی می توان خاصیت ضدکف عالی، پایداری در برابر اکسیداسیون، پایداری حرارتی بالا و روانکاری مطلوب را نام برد.</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" height="۲۸۶" width="۲۵۵"> <tbody> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">SE/CC</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">API</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۴۶۱۵۲-A</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">MIL-L-</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">۱۳۴۳</span></em></p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> <em><span dir="LTR">ISIRI</span></em></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۱۹۸px;"> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> <td> <p align="center" dir="RTL"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن موتور بنزینی اسپیدی پاور
روغن موتور بنزینی اسپیدی پاور

روغن موتور بنزینی اسپیدی پاور

<div> <p dir="RTL"> روغن موتور <strong>پاور </strong>با استفاده از مواد افزودنی معتبر و روغن پایه مرغوب، در شرکت نفت سپاهان فرموله و تولید گردیده است. این روغن برای خودروهای سواری بنزینی، گازسوز، دیزلی سبک و انواع موتورهایی که برای آنها روغنی با سطح کارایی<span dir="LTR">API SJ/CF </span>&nbsp;توصیه شده است کاربرد دارد. فرمولاسیون این روغن به گونه ای است که ضمن حفظ گرانروی روغن و تشکیل فیلم پایدار بر روی قطعات موتور، از آن در برابر صدمات ناشی از خوردگی، زنگ زدگی و سایش محافظت می نماید<span dir="LTR">. </span>&nbsp;روغن موتور پاور در کلیه فصول سال و در هر شرایط آب و هوایی قابلیت کارکرد مطلوب را دارا می باشد. گرید <span dir="LTR">SAE ۱۰W-۴۰</span> این محصول با روغن پایه نیمه سنتزی تولید می گردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشضد یخ آکسون اسپیدی یک کیلوگرمی
ضد یخ آکسون اسپیدی یک کیلوگرمی

ضد یخ آکسون اسپیدی یک کیلوگرمی

<p> ضد یخ- ضد جوش اسپیدی با استفاده از پایه منواتیلن گلیکول و مواد افزودنی مناسب ضد خوردگی تهیه شده و به علت دارا بودن بازدارنده های خوردگی، از فرسایش سیستم خنک کننده اتومبیل جلوگیری می نماید؛ ضمن این که با کلیه قطعات لاستیکی موجود در سیستم سازگار است. این سیال در تابستان از جوش آمدن آب سیستم خنک کننده و در زمستان از یخ زدگی آن جلوگیری می نماید.</p>