فروشسپاهان ترانس
سپاهان ترانس

سپاهان ترانس

<div> <p dir="RTL"> روغنهای <strong>سپاهان ترانس</strong> با قابلیت پایداری اکسیداسیون بسیار بالا و قدرت دی الکتریک خوب و همچنین کارکرد عالی در دمای بسیار پایین مخصوص ترانسفورماتورهای صنعتی و تجهیزات الکتریکی طراحی گردیده است. روغن پایه بکار رفته در روغن سپاهان ترانس کلاس <span dir="LTR">II</span> از نوع نفتنیکی و برای کلاس <span dir="LTR">I</span> از نوع پارافینیکی بسیار مرغوب بوده و کاملا عاری از ترکیبات مضر <span dir="LTR">PCB</span> می باشند. به دلیل مشخصه انتقال حرارت بسیار خوب در دمای پایین نیز فرایند جابجایی حرارتی در داخل ترانسفورماتور به خوبی صورت می پذیرد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>