فروشروغن سپاهان کاتینگ
روغن سپاهان کاتینگ

روغن سپاهان کاتینگ

<p> &nbsp;</p> <div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان کاتینگ</strong> ویژه عملیات فلزکاری که نیاز به استفاده از روغن خالص و غیر حل شونده با آب دارند، فرموله و تولید گردیده است. به دلیل شرایط عموماً سخت کاری استفاده از روغن سپاهان کاتینگ، مواد افزودنی مخصوص بالا برنده تحمل فشار (<span dir="LTR">EP</span>) در فرمولاسیون این روغن به کار رفته و به منظور جلوگیری از بوی نامطبوع متصاعد شده از روغن در معرض حرارت، ترکیبات گوگرد ادتیو <span dir="LTR">EP</span> از نوع غیرفعال می باشند. روغن سپاهان کاتینگ برای طیف وسیعی از عملیات فلزکاری آلیاژهای غیرآهنی توصیه می گردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن حل شونده سپاهان Z-۱
روغن حل شونده سپاهان Z-۱

روغن حل شونده سپاهان Z-۱

<div> <p dir="RTL"> روغن حل شونده <strong>سپاهان </strong><strong><span dir="LTR">Z-۱</span></strong> ترکیبی از روغن پایه معدنی خاص و مواد افزودنی ویژه، به عنوان یک سیال فلزکاری چند منظوره و از نوع امولسیون روغن در آب محسوب می گردد. این محصول برحسب نوع کاربرد، با درصدهای مختلف به صورت امولسیون استفاده می شود. به دلیل ترکیبات خاص ضد رشد باکتری بکار رفته در روغن سپاهان <span dir="LTR">Z-۱</span>، عمر کاری مفید آن طولانی تر بوده و پایداری امولسیون بیشتر می باشد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان کوئینچ
سپاهان کوئینچ

سپاهان کوئینچ

<div> <p dir="RTL"> روغن های عملیات حرارتی <strong>سپاهان کوئینچ</strong> با روغن پایه معدنی بسیار مرغوب دارای پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا بوده و برای انواع عملیات کوئیچینگ سرد و گرم فرموله و تولید گردیده است. روغن های سپاهان کوئینچ در دو نوع سرد (<span dir="LTR">C</span>) و گرم (<span dir="LTR">H</span>) تولید و برای عملیات حرارتی (کوئیچینگ) قطعات فولادی و آلیاژهای گوناگون آن توصیه می گردد. به منظور افزایش عمر مفید روغن های عملیات حرارتی، تمیز نگهداشتن تانک روغن نگهداری در محیطی خنثی و به دور از عوامل اکسید کننده موثر خواهد بود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشسپاهان ابزار
سپاهان ابزار

سپاهان ابزار

<div> <p dir="RTL"> &nbsp;صنعتی <strong>سپاهان ابزار</strong> روغنی است که برای استفاده در قطعات ماشین ابزار فرموله گردیده است. روغن سپاهان ابزار ترکیبی از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی ضد سایش، بهبوددهنده اصطکاک و بالا برنده مقاومت در برابر فشار بوده و در چهار گرید <span dir="LTR">ISO </span>۳۲,۶۸,۱۵۰,۲۲۰ تولید و عرضه می گردد.</p> </div> <p> &nbsp;</p>