فروشروغن سپاهان حرارت
روغن سپاهان حرارت

روغن سپاهان حرارت

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان حرارت</strong> مخصوص سیستم های انتقال حرارت غیرمستقیم تا دمای عملیاتی حداکثر ۳۱۰ درجه سانتیگراد می باشد. پایداری حرارتی بسیار خوب در کنار شاخص گرانروی بالا و مواد افزونی ویژه روغن های حرارتی موجب عمر طولانی کارکرد روغن سپاهان حرارت و انجام عملیات حرارتی مطلوب در سیستم های بسته می گردد. این روغن در گرید <span dir="LTR">ISO ۳۲</span> تولید و عرضه می شود.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

فروشروغن سپاهان حرارت GTB
روغن سپاهان حرارت GTB

روغن سپاهان حرارت GTB

<div> <p dir="RTL"> روغن <strong>سپاهان حرارت </strong><strong><span dir="LTR">GTB</span></strong> با پایه کاملاً سنتزی، محصولی با کارآیی فوق العاده جهت استفاده در سیستم های حرارتی بسته غیرمستقیم می باشد. راندمان حرارتی بسیار بالا به علاوه مقاومت در برابر اکسیداسیون، پایداری حرارتی عالی و نقطه اشتعال زیاد موجب گردیده روغن سپاهان حرارت <span dir="LTR">GTB</span> برای مدت بسیار طولانی در سیستم کارآیی داشته و در تمام مدت کارکرد خواص فیزیکی و شیمیایی اساسی آن تغییر ننماید. انواع سیستم های صنعتی گرم کننده غیرمستقیم اعم از باز یا بسته که نیاز به دماهای تا ۳۴۰ درجه سانتیگراد دارند بهترین عملکرد را با سپاهان حرارت <span dir="LTR">GTB</span> خواهند داشت.</p> </div> <p> &nbsp;</p>