فروشگریس لیتیوم اسپیدی
گریس لیتیوم اسپیدی

گریس لیتیوم اسپیدی

<p> گریس لیتیم اسپیدیEP ترکیبی از روغن پایه بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا، مواد افزودنی مخصوص بالابرنده مقاومت در برابر فشار و بار به علاوه تغلیظ کننده لیتیمی بوده که در محدوده دمائی ۳۰- تا ۱۲۵+ درجه سانتیگراد قابلیت کارکرد مناسب دارد. ترکیبات تشکیل دهنده و نوع ساختار آن، این گریس را قادر می سازد که در نقاط تحت فشار بالا و یا دمای زیاد به خوبی خواص خود را حفظ نموده و روانکاری مطمئن دستگاه را تضمین نماید. صنایع فولاد، سیمان و خودروسازی از جمله مصرف کنندگان عمده گریس لیتیم اسپیدی EP می باشند.</p>

فروشگریس لیتیوم اسپیدی
گریس لیتیوم اسپیدی

گریس لیتیوم اسپیدی

<p dir="RTL"> گریس <strong>لیتیم اسپیدی</strong>، روانکار چند منظوره با تغلیظ کننده لیتیمی، روغن پایه مرغوب و ادتیوهای ویژه به گونه ای فرموله شده است که برای کاربردهای متنوع در انواع یاتاقان ها و الکتروموتورها قابل استفاده باشد. از جمله خواص بارز گریس لیتیم اسپیدی پایداری در برابر اکسیداسیون، مقاومت مطلوب در برابر شستشو با آب و محدوده کارکرد دمائی بالا را می توان نام برد. این گریس می تواند به روش های گوناگون مانند پمپ، سیستم های مرکزی و یا به صورت دستی مورد استفاده قرار گیرد.</p>

فروشگریس کلسیوم اسپیدی
گریس کلسیوم اسپیدی

گریس کلسیوم اسپیدی

<p dir="RTL"> گریس <strong>کلسیم اسپیدی</strong> ترکیبی از روغن پایه با <span dir="LTR">VI</span> بالا، تغلیظ کننده کلسیمی و ادتیوهای مناسب می باشد که برای انواع کاربردهای عمومی و گریس کاری ماشین آلات مختلف مورد استفاد قرار می گیرد. فرمولاسیون گریس کلسیم اسپیدی به گونه ای است که مقاومت بسیار خوبی در برابر آب داشته و در سیستم هائی که نیاز به روانکاری در حضور آب دارند، کارائی مناسبی از خود نشان می دهد. علاوه بر گریدهای معمول، گریس کلسیم اسپیدی گرافیته نیز قابل تولید خواهد بود.</p>

فروشگریس لیتیوم اسپیدی
گریس لیتیوم اسپیدی

گریس لیتیوم اسپیدی

<p> گریس لیتیم اسپیدیEP ترکیبی از روغن پایه بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا، مواد افزودنی مخصوص بالابرنده مقاومت در برابر فشار و بار به علاوه تغلیظ کننده لیتیمی بوده که در محدوده دمائی ۳۰- تا ۱۲۵+ درجه سانتیگراد قابلیت کارکرد مناسب دارد. ترکیبات تشکیل دهنده و نوع ساختار آن، این گریس را قادر می سازد که در نقاط تحت فشار بالا و یا دمای زیاد به خوبی خواص خود را حفظ نموده و روانکاری مطمئن دستگاه را تضمین نماید. صنایع فولاد، سیمان و خودروسازی از جمله مصرف کنندگان عمده گریس لیتیم اسپیدی EP می باشند.</p>

فروشگریس لیتیوم اسپیدی
گریس لیتیوم اسپیدی

گریس لیتیوم اسپیدی

<p dir="RTL"> گریس <strong>لیتیم اسپیدی</strong>، روانکار چند منظوره با تغلیظ کننده لیتیمی، روغن پایه مرغوب و ادتیوهای ویژه به گونه ای فرموله شده است که برای کاربردهای متنوع در انواع یاتاقان ها و الکتروموتورها قابل استفاده باشد. از جمله خواص بارز گریس لیتیم اسپیدی پایداری در برابر اکسیداسیون، مقاومت مطلوب در برابر شستشو با آب و محدوده کارکرد دمائی بالا را می توان نام برد. این گریس می تواند به روش های گوناگون مانند پمپ، سیستم های مرکزی و یا به صورت دستی مورد استفاده قرار گیرد.</p>

فروشگریس کلسیوم اسپیدی
گریس کلسیوم اسپیدی

گریس کلسیوم اسپیدی

<p dir="RTL"> گریس <strong>کلسیم اسپیدی</strong> ترکیبی از روغن پایه با <span dir="LTR">VI</span> بالا، تغلیظ کننده کلسیمی و ادتیوهای مناسب می باشد که برای انواع کاربردهای عمومی و گریس کاری ماشین آلات مختلف مورد استفاد قرار می گیرد. فرمولاسیون گریس کلسیم اسپیدی به گونه ای است که مقاومت بسیار خوبی در برابر آب داشته و در سیستم هائی که نیاز به روانکاری در حضور آب دارند، کارائی مناسبی از خود نشان می دهد. علاوه بر گریدهای معمول، گریس کلسیم اسپیدی گرافیته نیز قابل تولید خواهد بود.</p>

فروشCalcium Speedy
Calcium Speedy

Calcium Speedy

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"> <strong>Calcium Speedy </strong>greases are high quality multi-purpose greases based on high viscosity index mineral oil and a calcium soap thickener. They contain anti-wear, anti-oxidation and anti-corrosion additives to enhance their performance in a wide range of applications. High resistance to water wash-out, appropriate anti-wear performance, friction reduction and good structure stability against successive temperature variations are among its various features and benefits.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۴۳.۱۲%;" width="۴۳%"> <tbody> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۰۰ C-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۰ C-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۱ C-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۲ C-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۳ C-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>۱۴۲-۲</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>ISIRI</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشLithium Speedy
Lithium Speedy

Lithium Speedy

<p dir="ltr"> <strong>Lithium Speedy</strong> grease, formulated from high-quality base oils&nbsp;and special additives to offer outstanding oxidation stability and wide operation temperature range, is a multi-purpose grease with lithium thickener. Lithium Speedy is used in different applications where extreme pressure is not required and it can be continuously pumped in central-supply lubrication systems with no problem. Lithium Speedy exhibits great water wash-out resistance and excellent reversibility when conditions of mechanical or thermal stress are relaxed.</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۴۳.۱۲%;" width="۴۳%"> <tbody> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۰۰K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۰K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۱K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۲K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۳K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۴۲-۱</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>ISIRI</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>

فروشLithium Speedy EP
Lithium Speedy EP

Lithium Speedy EP

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"> <strong>Lithium Speedy EP</strong> is multi-purpose, extreme-pressure industrial grease. In addition to its high-quality high-VI base oil, it contains oxidation inhibitors and extreme pressure additives which are both crucial to maintaining a high degree of protection where high loading, moisture and chemicals are present. Superior oxidation, rust and corrosion resistance, along with excellent resistance to water washout and high EP has made Lithium Speedy EP the ideal choice for heavily loaded or shock loaded bearings and couplings of all types.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <table align="left" border="۰" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۴۳.۱۲%;" width="۴۳%"> <tbody> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>K۰۰K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>KP۰K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>KP۱K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>KP۲K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:۵۷.۱۲%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>KP۳K-۲۰</strong></p> </td> <td style="width:۴۲.۸۸%;"> <p align="center" dir="LTR"> <strong>DIN ۵۱۵۰۲</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div>