سوپر شارژ اسپیدی دیزل

روغن سوپر شارژ اسپیدی با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص، برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط دشوار عملیاتی طراحی گردیده است که نیاز به روغن با خواص پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، رسوب زدایی مطلوب و قابلیت خنثی نمودن ترکیبات اسیدی خورنده را دارند. روغن سوپر شارژ اسپیدی در موتورهای سوپر شارژ و توربو شارژ با دور بالا و مدل های قبل از 1994 قابل استفاده می باشد.

 • ظرف 1 لیتری پلاستیکی
 • بشکه 208 لیتری فلزی

 • شاخص گرانروی بسیار بالا
 • پایداری اکسیداسیون و حرارتی بسیار خوب
 • خواص عالی ضد سایش و ضد خوردگی
 • جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی
 • سازگاری با الاستومرها و آب بندها

 • انواع موتورهای دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ مدل 1994 و قبل از آن
 • دیزل ژنراتورهای ثابت
 • ماشین آلات معدن، ساختمان و راهسازی
 • انواع خودروهای سنگین حمل و نقل جاده ای
 • انواع دستگاه های کشاورزی و شناورهای دریایی


 

سطوح کارایی

CF-4/CF/CE/SG API
F-2104 MIL-L-
D5 CCMC
C4 ALLISON
228.1 MB


نتیجه واحد روش آزمون آزمون

20W-50 15W-40 10W     گرید SAE
19 15 6 cSt ASTM D-445 100°Cگرانروی در
125 140 100 -- ASTM D-2270 شاخص گرانروی (حداقل)
0.895 0.890 0.875 Kg/L ASTM D-1298 15°Cدانسیته در
230 225 200 °C ASTM D-92 نقطه اشتعال (حداقل)
-24 -27 -30 °C ASTM D-97 نقطه ریزش (حداکثر)
12 12   mg KOH/gr ASTM D-4739 TBN

 

 

مشخصات فنی سوپر گلدن

سطح کیفی API: SG/CD))

ویژگی

واحد

روش آزمون

نتیجه

گرید SAE

 -

-

50W-20

گرانروی کینماتیک در C° 100 (Typical)

mm2/s (cSt)

 ASTM D-445

18.9

شاخص گرانروی(VI(Typical)

-

 ASTM D-2270

127

دانسیته در C° 15.6 (Typical)

Kg/m3

ASTM D-4052

890

نقطه اشتعال (حداقل)

°C

 ASTM D-92

225

نقطه ریزش (حداکثر)

°C

ASTM D-97

24-

عدد قلیایی کل(TBN)، (Typical)

mg KOH/gr

ASTM D-2896

8

 

فایل های مرتبط جهت دانلود

ویدئوهای مرتبط

صوت مرتبط