به گزارش نفت سپاهان:مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان چهارم تیر ماه برگزار شد.


تست

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: