شرکت نفت سپاهان ۲۰۰ تومان سود نقدی در مجمع سالیانه خود تقسیم کرد.


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان روز دوشنبه 4 تیر ماه در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

در این مجمع که حدود 94 درصد سهام داران حضور داشتند در نهایت  پس از تصویب و بررسی صورت های مالی شرکت، 200 تومان سود نقدی برای هر سهم در نظر گرفته شد و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شد.

 

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: