مدیریت ریسک

شرکت نفت سپاهان، دستور العملی را جهت طرح ساعت محدود خدمات برای کارکنان در گروه های مختلف کاری توسعه داده است. جهت مدیریت بهتر خستگی در محیط کار، توصیه دقیق به محدود سازی ساعات خدمات گروه کاری درگیر در موقعیت های حساس ایمنی شده است. طرح مدیریت خستگی در میان کارکنان توسط هریک از واحدهای عملیاتی اجرا شده است.

عملکرد ایمنی

 • نظارت بر نصب سیستم های کولینگ (خنک کننده) مخازن
 • نظارت بر بهره برداری از مخزن ذخیره آب 4000 متر مکعبی آتش نشانی.
 • نظارت برعملکرد سیستم های اعلام حریق انبارها
 • انجام بازرسی ایمنی دوره ای (2 ماه یکبار) از فرآیندها ومحیط های عمومی شرکت
 • فراهم آوری کنترل برخط از طریق دوربین های مدار بسته در سایت های شرکت
 • شرکت در دوره های آموزش تخصصی PSM، پیشگیری از رویداد،  HSEکاربردی، دوره فرهنگ HSE پیشرفته (NEBOSH)، مدیریت بحران و...
 • برگزاری مانورهای شرایط اضطراری در سطح شرکت (ماهیانه) و نیز با صنایع همجوار (سالیانه) و ارزیابی و تحلیل نتایج آنها
 • برگزاری دوره های تخصصی تئوری و عملی آتش نشانی ویژه ی آتش نشان ها.
 • بازرسی سیستم های اعلام و اطفای حریق دستی و خودکار
 • نصب تابلوهای هشداردهنده ایمنی درمحوطه شرکت بمنظور ترویج فرهنگ ایمنی
 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مشاور جهت پروژه ی ارزیابی ریسک
 • تکمیل چک لیست های بازرسی ایمنی
 • بازرسی های برون سازمانی از انبارها و کارگاه های ذیربط در کشور نظیر بوشهر، تهران و تبریز
 • ساخت قفسه نگهداری سیلندرهای گاز
 • ایمن سازی ایستگاه های پرکنی بشکه در پیمانکاری ها
 • پالت چینی کیسه های ادیتیو در انبارهای مربوطه
 • اصلاح سیستم روشنایی و آلارم دهنده عقب لیفتراک های شرکت
 • نصب آژیر اعلام حریق در انبار ها
 • تهیه طرح یکسان سازی لباس کار وکلاه ایمنی
 • نظارت برتهیه وتوزیع اقلام حفاظت فردی استاندارد.
 • طراحی، جانمایی و نام گذاری تابلوهای تعیین مسیرحرکت تانکرها

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: