نفت سپاهان-مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، رویکردی متعالی به کسب وکار است که تأثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد و هدف اصلی آن، ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه می باشد. شرکتها امروز در ازای درآمدی که از مشتریان خود دارند، علاوه بر خدمات اصلی و جانبی که به ایشان می دهند و علاوه بر مالیاتی که به دولتها پرداخت می نمایند، باید بخشی از زمان و منابع خود را نیز به فعالیتها و امور عام المنفعه اختصاص دهند. شرکت نفت سپاهان نیز این مسئولیت را برای خود قائل است و به همین منظور در حد توان خود، سعی نموده تا فعالیتهایی در این زمینه انجام دهد:

  1. فعالیتهای خیریه
  2. حفاظت از محیط زیست
  3.  

 

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: