به عنوان اولین آزمایشگاه دارنده گواهینامه بین المللی استاندارد  ISI/IEC 17025  از موسسه  DAP  آلمان و دارای گواهینامه تائیدیه آزمایشگاه های همکار استانی و همچنین با اتکا به کارشناسان خبره، تجهیزات جدید و کاملا پیشرفته و تمام خودکار در زمینه انجام آزمون های مرتبط با روغن ها در سه بخش زیر دارای فعالیت های گسترده ای می باشد:

الف: آزمایشگاه روزمره در زمینه انجام آزمون های مورد نیاز و کنترل سیستم های واحدهای عملیاتی پالایش برش حاصل از نفت خام (lube cut ) ، تولید روغن پایه ، ساخت روغن های نهایی (روغن موتور، هیدرولیک، دنده، صنعتی و...)  براساس استانداردهای ملی ISIRI ، بین المللی ASTM,IP,UOP,ISO ,…  فعالیت دارد.

خدمات آزمایشگاهی مختلف این واحد به شرح ذیل می باشد:

 • آزمایش اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیک
 • آزمایش اندازه گیری شاخص گرانروی روغن
 • آزمایش تعیین نقطه اشتعال روغن
 • آزمایش تعیین نقطه ریزش و نقطه ابری شدن
 • آزمایش اندازه گیری دانسیته روغن
 • آزمایش اندازه گیری مقدار آب روغن
 • آزمایش تعیین عدد اسیدی روغن
 • آزمایش تعیین عدد بازی روغن
 • آزمایش اندازه گیری ویسکوزیته دینامیک در دمای پایین
 • آزمایش اندازه گیری مواد فرار روغن
 • آزمایش تعیین رنگ روغن
 • آزمایش اندازه گیری ضریب شکست نور
 • آزمایش میزان کف روغن
 • آزمایش بررسی شکستن امولسیون آب در روغن
 • آزمایش اندازه گیری مقدار روغن در واکس
 • آزمایش تعیین میزان خوردگی نوار مسی
 • آزمایش پایداری روغن در برابر اکسیداسیون
 • آزمایش پایداری روغن در برابر تنش های مکانیکی

ب: آزمایشگاه ویژه و پروژه ضمن آنالیز، ساخت و انجام آزمون های خاص برروی روانسازها، به آزمون نمونه های حاصل از فعالیت ها و تغییرات صورت گرفته در واحدهای عملیاتی تولید روغن توسط واحدهای فنی و مهندسی        می پردازد.

همچنین انجام آزمون برروی نمونه های دریافتی از شرکت های برون سازمانی از جمله فعالیت های آزمایشگاه ویژه   می باشد. این آزمون ها شامل موارد ذیل است :

Atmospheric Distillation

Vacuum Distillation

Lab blend

Br Number

Br index

Base oil molecular weight

Hydrocarbon distribution

Demulsibility

Aniline point

HTHS

Element analytical by ICP in lubricants and additives

Analytical ion and elements in aquse matrix by spectrophotometer

CGC
 

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: