سپاهان رابر.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
توضیحات محصول

سپاهان رابر مورد استفاده در صنایع لاستیک سازی، تولید مرکب چاپ و ساخت قطعات لاستیکی در گریدهای مختلف و در انواع پارافینیکی و آروماتیکی در شرکت نفت سپاهان تولید می گردد. گریدهای آروماتیکی دارای خواص پر کنندگی، کششی و نرم کنندگی مناسب می باشند.

Sepahan Rubber, produced by Sepahan Oil Company in two types of aromatic and paraffinic has various applications in rubber industry, print ink production and rubber parts manufacture in different grades. Its aromatic grades possess proper filling, tensile and plasticizing properties.

موارد کاربرد:

 

·  صنایع تولید مرکب چاپ

·  صنایع لاستیک سازی

·  صنایع تولید قطعات لاستیکی

Applications

 

·  Print ink industry

·  Rubber manufacturing industry

·  Rubber parts manufacture

مزایا:

·  دارای خواص پر کنندگی مناسب

·  تعدیل خواص کششی لاستیکها

·  ایجاد خواص نرم کنندگی مناسب

·  بهبود خواص فیزیکی ولکانش (سخت سازی لاستیک) جهت کاهش قیمت تمام شده لاستیک

 

Features & Benefits

 

·  Excellent filler characteristics

·  Improves tensile properties of rubber

·  Efficient plasticizing properties

·  Improves physical properties of vulcanization to reduce the cost of finished rubber compounds

 

بسته بندی:

·  بشکه فلزی

·  فله

Packaging

·  Drum

·  Bulk

انبارداری

·  در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری این محصول در محیط  سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر آن خواهد شد.

Storage

·  Storing this product preferably indoor and if not possible, outdoor under cover away from direct sun light and rain and snow falls will maximize its life time.

ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

·  از تماس با محصول اجتناب کنید. در صورت تماس با پوست، با آب و صابون بشویید.

Safety, Health and Environment

·  Avoid skin contact with this product.

·  In case of skin contact, wash with soap and water.

 

  

مشخصات فني سپاهان رابر

ويژگي

واحد

روش آزمون

 

نتيجه

گريد

 -

-

رابر 22

رابر 113

رابر 125

رابر 135

رابر145

رابر155

نوع

-

-

پارافينيك

پارافينيك

آروماتيك

آروماتيك

آروماتيك

آروماتيك

گرانروي كينماتيك در C° 40

mm2/s (cSt)

ASTM D-445

26-22

145-125

-

-

-

-

گرانروي كينماتيك در C° 100

mm2/s (cSt)

 ASTM D-445

-

14-12

30-20

40-30

50-40

60-50

دانسيته در C° 15.6

Kg/m3

ASTM D-4052

890

900

990

1010

1020

1030

نقطه اشتعال

°C

 ASTM D-92

180

220

220

230

240

240

نقطه ریزش ( حداکثر)

°C

ASTM D-97

3-

3-

36+

33+

27+

33+

نقطه آنيلين

°C

ASTM D-611

90-70

120-104

55-40

حداکثر 45

حداکثر 40

حداکثر 33

شاخص ويسكوزيته گراويته (VGC)

-

ASTM D-2501

0.84

0.83

0.95

0.96

0.97

0.99

 

 

Sepahan Rubber Specification

Result

Test Method

Unit

 Property   

155

145

 135

125

113

22

-

-

Grade  

Aromatic

Aromatic

Aromatic

Aromatic

Paraffinic

Paraffinic

-

-

Type

-

-

-

-

125-145

22-26

 ASTM D-445

mm2/s (cSt)

Kinematic viscosity at 40°C

50-60

40-50

30-40

20-30

12-14

-

 ASTM D-445

mm2/s (cSt)

Kinematic viscosity at 100°C

1030

1020

1010

990

900

890

ASTM D-4052

Kg/m3

Density at 15.6 °C

240

240

230

220

220

180

 ASTM D-92

°C

Flash point

+33

+27

+33

+36

-3

-3

ASTM D-97

°C

Pour point

Max 33

Max 40

Max 45

40-55

104-120

70-90

ASTM D-611

°C

Aniline Point

0.99

0.97

0.96

0.95

0.83

0.84

ASTM D-2501

-

VGC