پالایشگاه نفت سپاهان

توضیحات محصول

ظرفیت اسمی پالایشگاه نفت سپاهان، تولید پنج هزار بشکه در روز معادل 250هزار تن روغن پایه در سال بوده که با تغییرات به عمل آمده در سیستم و بدون افزودن ماشین آلات اضافه نسبت به طراحی اولیه، تنها با شناسایی گلوگاه های موجود و استفاده از تجربه و تخصص کارکنان ماهر در راستای بهبود فرآیندها درحال حاضر ظرفیت تولید به بیش از 400هزار تن روغن پایه و حدود 700هزار تن انواع فرآورده های روانکاری و محصولات جانبی در سال افزایش یافته است.

واحد استخراج با فورفورال :
مواد اولیه این واحد، برش روغنی نفت خام است که یکی از برشهای برج تقطیر درخلاء است و از واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه به وسیله دو خط لوله به مخازن ذخیره سازی مواد اولیه در پالایشگاه نفت سپاهان ارسال میگردد. مخازن مواد اولیه از شش مخزن ذخیره سازی تشکیل شده که همیشه یک مخزن در حال دریافت مواد اولیه از پالایشگاه اصفهان و یک مخزن در حال ارسال مواد اولیه به واحد فورفورال وچهار مخزن دیگر پس از پرشدن وتائید مشخصات آماده ارسال آن به واحد فورفورال میباشد.
طراحی اولیه واحد فورفورال 10000 بشکه خوراک در شبانه روز بوده که با همت وتلاش گروه های مهندسی وعملیات به بیش از 15000 بشکه در شبانه روز افزایش پیدا کرده است.
خروجی این واحد محصولی به نام رافینیت می باشد که به عنوان محصول اصلی واحد پس از تست وتایید آزمایشگاه به منظورعاری بودن از حلال به مخازن مربوطه و یا مستقیماً به واحد موم گیری ارسال میگردد.

واحد موم گیری :
این واحد به دلیل استفاده از حلال متیل اتیل کتون به واحد M. E. K نیز معروف است و عملیات جداسازی روغن از واکس یا موم را انجام میدهد. طراحی اولیه این واحد، 4800 بشکه خوراک روغن (SAE-40) بوده است که در حال حاضر به بیش از 10000 بشکه افزایش ظرفیت داده شده است.

واحد تصفیه نهایی روغن :
روغن خروجی پس از خروج از قسمت بازیافت حلال به واحدتصفیه نهایی ارسال تا پس از گرم شدن در مبدل حرارتی به برج خشک کن فرستاده شده تا در شرایط خلاء همراه با تزریق گاز خنثی ازت، ترکیبات سبک، آب و ترکیبات گوگرددار و نیتروژن دار از روغن جدا شود و روغن بدون رطوبت و ترکیباتی که ایجاد خوردگی در موتور میکند به واحد مخازن مربوطه ارسال گردد.
روغن پایه تولیدی یا مستقیماً جهت بارگیری و صادرات ارسال شده و یا به واحد امتزاج روغن جهت ساخت انواع روغنهای موتور و روغنهای صنعتی فرستاده میشود.

واحد ساخت پارافین صنعتی:
ساخت پارافین های صنعتی با اضافه کردن ماده ای به نام ایزور یسایکل در واحد موم گیری در قالب پارافین های جامد به عنوان واکس سبک و پارافین های مایع به عنوان پارافین صنعتی می باشد.

واحد فراورش:
مأموریت اصلی این واحد تولید انواع روغن های نهایی و فرآورده های روانکار از مواد اولیه مناسب میباشد که شامل دو فعالیت عمده ذیل می باشد:

فرموله کردن تئوری و آزمایشگاهی انواع فرآورده های روانکار با شرایط فروش بالفعل و یا بالقوه.
تولید انبوه روغنهای فرموله شده با کمترین خطا و کمترین مصرف انرژی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب برای نگهداری و انتقال محصول تولیدی در اسرع وقت
واحد فرآورش شامل زیر بخشهای ذیل می باشد:

مهندسی ساخت روغن:
مهندسی ساخت با تخصص دانشگاهی مهندسی شیمی زبان مشترک دو واحد تحقیقات آزمایشگاهی و واحد عملیات میباشد که فعالیتهای اصلی آن شامل موارد ذیل می باشد:

تبدیل فرمول آزمایشگاهی به تولید انبوه در بهترین شرایط عملیاتی و بهینه سازی عوامل تولید و انرژی
تهیه فرمولاسیون ساخت انبوه روغن که فرمول خام آن از واحد مهندسی محصول دریافت میشود و ایجاد تغییرات متناسب با ساخت و کنترل آن قبل از تولید انبوه با انجام تست آزمایشگاهی
بررسی مواد اولیه مورد نیاز ساخت قبل از مصرف
تعیین پارامتر های فرایند و انجام فعالیت نمونه گیری و بررسی نتایج آزمایش
اصلاح،تغییر و یا تبدیل پارامتر های روغن با توجه به خواص فیزیکی مورد نیاز مشتری
رفع نیازهای مهندسی فرآیندو واحد امتزاج و ارائه و پیگیری پیشنهادات مهندسی برای بهبود شرایط کار جهت بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه ها
تعیین شرایط عملیاتی مناسب از جمله دما و فشار و پمپاژ برای نگهداری خوب محصول و انتقال ایمن و مناسب محصول به دست واحدهای حمل و بسته بندی
ارائه پیشنهادات مهندسی برای بهبود پارامتر های محصول تولیدی و نیز پارامترهای فرایند برای نگهداری مناسب محصول و انتقال ایمن و مناسب توسط بخش حمل و بسته بندی
عملیات امتزاج:
مأموریت اصلی این بخش دریافت کارت ساخت از بخش مهندسی ساخت و فراهم کردن شرایط انتقال مواد اولیه از انبار و یا مخازن طبق شرایط تعیین شده در کارت و توضیحات مهندسی ساخت و انجام عملیات ساخت مطابق با پارامترهای تعیین شده می باشد.