صفرعلی اسدی
صفرعلی اسدیرئیس هیئت مدیره
عباس بنی شریف
عباس بنی شریفمدیر عامل
اهم سوابق کاری :
مدیرعامل هلدینگ مالی صبا نفت
معاون مالی شرکت سرمایه گذاری اهداف
معاون مالی و بودجه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
مدیرعامل موسسه آمارگران
عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در 5 سال اخیر
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
هلدینگ مالی صبا نفت
شرکت سرمایه گذاری اهداف
موسسه حسابرسی آمارگران
شرکت پتروشیمی مروارید
شرکت مهندسی سروک آذر
محمد علی منتظر القائم
محمد علی منتظر القائمعضو هیات مدیره
اهم سوابق کاری:
رئیس کارخانجات روغنسازی پالایشگاه نفت اصفهان
رئیس بهره برداری شرکت نفت سپاهان
رئیس خدمات فنی و مهندسی شرکت نفت سپاهان
غلام عباس ترابی
غلام عباس ترابیعضو هیات مدیره
اهم سوابق کاری:
مدیر بانکداری شرکتی بانک پارسیان
مدیر برنامه ریزی، تحقیقات و توسعه بازار بانک پارسیان
مدیر بررسی های اقتصادی بنیاد مستضعفان
معاون برنامه ریزی امور شرکت ها و مجامع بانک پاسارگاد
حسن وفایی
حسن وفاییعضو هیات مدیره
اهم سوابق کاری:
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نفت پارس
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کربن ایران