اخبار بورس

برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت نفت سپاهان

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نفت سپاهان روز یکشنبه 25 آذر ماه 1397 برگزار شد.در این مجمع که در هتل سیمرغ تهران برگزار گردید حدود 90 درصد سهام داران حضور داشتند. دستور جلسه این مجمع انتخاب اعضاء هیات مدیره بود که پس از…

رشد پنج درصدی سهام نفت سپاهان

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت سپاهان امروز در بورس تهران شاهد رشد ۵ درصدی سهام شرکت بودیم امروز در گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها که اکثرا متعادل و منفی بود، معدود نمادهای شسپا، شسینا، شاوان، شرانل و شفارس، متعادل و…

نفت سپاهان ۲۰۰ تومان سود نقدی تقسیم کرد

شرکت نفت سپاهان ۲۰۰ تومان سود نقدی در مجمع سالیانه خود تقسیم کرد. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان روز دوشنبه 4 تیر ماه در محل هتل المپیک تهران برگزار شد. در این مجمع که حدود 94 درصد سهام داران حضور داشتند در نهایت پس از…